Gegevensbescherming

 

1. Privacy in één oogopslag

 

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid.

 

Gegevensverzameling op onze website

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens zijn te vinden in de opdruk van deze website.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, die u ons vertelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn om gegevens te verhandelen die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch verzameld bij een bezoek aan de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Het verzamelen van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

 

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is doorgaans anoniem; het surfgedrag is niet naar jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In dit privacybeleid informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

 

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.
Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingsproblemen kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking voor de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkingsbedrijf op deze website is:
 
RITTER Starkstromtechnik GmbH & Co. KG
Een den Datenschutz koordinator
Luisengluck 20
D-44225 Dortmund
E-mail: datenschutz@ritter.info
Tel .: +49 (0) 231 77 55-158
 
Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de gegevensbeschermingswet heeft de betrokken persoon het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch, op zichzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te hebben. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.

 

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt, om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-exploitant stuurt, een SSL of. TLS-codering. Een versleutelde verbinding wordt aangegeven doordat de adresbalk van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.
Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, blokkeren, verwijderen

Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om te corrigeren, blokkeren of verwijderen deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat.

 

Tegenspraak met reclamemails

Het gebruik van in het kader van de opdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

 

 

3. Functionaris voor Gegevensbescherming

 

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

 

RITTER Starkstromtechnik GmbH & Co. KG
Een den Datenschutz koordinator
Luisengluck 20
D-44225 Dortmund
E-mail: datenschutz@ritter.info
Tel .: +49 (0) 231 77 55-158

 

 

4. Gegevensverzameling op onze website

 

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres
     

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De basis voor gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. f DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

 

Cookies

De internetpagina's maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser uitsluiten en activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. Winkelwagenfunctie), worden verwerkt op basis van Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

 

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zijn uitgevoerd tot de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.
De informatie die u in het contactformulier verstrekt, blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor gegevensopslag te verwijderen (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

 

5. Analysetools en advertenties

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

 

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dit zal ertoe leiden dat uw IP-adres wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

 

Browser-plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Verzet tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: schakel Google Analytics uit.
Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

Orderverwerking

We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor de verwerking van ordergegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

 

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden geproduceerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of in het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het gedeelte "Verzet tegen gegevensverzameling".

 

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").
Met reCAPTCHA willen we controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) gebeurt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (zoals IP-adres, de tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA-analyses staan ​​volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.
De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.
Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar de volgende links: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro / android. html.

 

 

6. Plug-ins en tools

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google aangedreven YouTube-pagina. De exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Als u een van onze sites met YouTube-plug-ins bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.
Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt YouTube u in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersinformatie.
 

 

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, VS.
Als u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt u verbonden met de servers van Vimeo. Het vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten.
Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, geeft u Vimeo de mogelijkheid om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.
Zie het Vimeo-privacybeleid op https://vimeo.com/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens.

 

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aansprekende presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website aangeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Raadpleeg voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

+49 231 77 - 55